KONTAKT

Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach

Al. Solidarności 34
25-323 Kielce
Piętro VIII

+48 41 367 68 72
sekretariat@ckp.kielce.pl

www.ckp.kielce.pl 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

Anna Rubinkiewicz 

tel. 602 779 754

e-mail: abcrodo@op.pl

Klauzula informacyjna